V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA PSYCHOLOGII RELIGII I DUCHOWOŚCI

Duchowość i religijność: aspekty teoretyczne i praktyczne

Szczecin, 22-23 czerwca 2020

W przygotowaniu.

Zaproszeni goście: 

Arndt Büssing jest profesorem  jakości życia, duchowości i radzenia sobie na Witten/Herdecke University (Niemcy). Od 2016 roku pełni funkcję naukowego współpracownika “IUNCTUS – Competence Center for Christian Spirituality”, PTH / School of Theology Münster. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół:
1. badań empirycznych nad jakością życia, duchowością, radzeniem sobie,
2. niefarmakologicznych interwencji medycyny integracyjnej w leczeniu pacjentów z chorobami przewlekłymi,
3. tworzenia i rozwijania narzędzi psychologicznych w obszarze duchowości oraz radzenia sobie.

Profesor Arndt Büssing wygłosi wykład plenarny zatytułowany “Spirituality as a resource to see things differently”.

Stefan Huber, prof. dr, jest dyrektorem Instytutu Badań Empirycznych nad Religią (Institute for Empirical Research on Religion), na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Bern. Prowadzi badania nad religijnością i duchowością korzystając zarówno z narzędzi ilościowych, m.in. Skali Centralności Religijności (Centrality of Religiosity Scale, CRS) i Testu Struktury Religijności (Structure of Religiosity Test SRT), jak również metod jakościowych takich jak Technika siatki repertuaru (Repertory Grid Technique). Jego badania koncentrują się wokół wysokiej religijności, pluralizmu religijnego, fundamentalizmu religijnego, duchowości świeckiej oraz teologicznie kwalifikowalnej zawartości osobistego, religijnego i duchowego świata wiary. W swoich badaniach prof. Huber przyjmuje podejście wielodyscyplinarne oraz stara się odpowiadać na psychologiczne, socjologiczne oraz teologiczno-empiryczne pytania.