V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA PSYCHOLOGII RELIGII I DUCHOWOŚCI

Duchowość i religijność: aspekty teoretyczne i praktyczne

Szczecin, 22-23 czerwca 2020

Instytut Psychologii US
ul. Krakowska 69
71-017 Szczecin
91 444 32 40 

Adres konferencji: 5kprid@usz.edu.pl

Przewodniczący komitetu organizacyjnego
dr Roman Szałachowski 
roman.szalachowski@usz.edu.pl