V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA PSYCHOLOGII RELIGII I DUCHOWOŚCI

Duchowość i religijność: aspekty teoretyczne i praktyczne

Szczecin, 22-23 czerwca 2020

Podczas dwóch dni konferencji odbędą się wykłady plenarne trzech zaproszonych zagranicznych ekspertów w dziedzinie psychologii religii i duchowości oraz wystąpienia uznanych badaczy z Polski. Przewidziano sesje tematyczne oraz posterowe prezentujące najnowsze wyniki badań oraz refleksje teoretyczne i praktyczne. W celu zniesienia barier językowych oraz umożliwienia pełnego udziału w konferencji wszystkim zainteresowanym w czasie konferencji dostępne będzie tłumaczenie z oraz na język angielski. 

Proponujemy, aby wystąpienia dotyczyły następujących zagadnień:

  • Metodologia badań psychologicznych nad religijnością.
  • Funkcje religijności i duchowości w zakresie zdrowia somatycznego i psychicznego.
  • Psychologiczne analizy doświadczenia religijnego.
  • Dobrostan i samoocena a religijność.
  • Psychologia nowych ruchów religijnych.
  • Psychologiczne aspekty medytacji i uważności.
  • Religijne sposoby radzenia sobie.
  • Psychoterapia i poradnictwo religijne.
  • Nowe trendy w psychologii religii i duchowości.
  • Kulturowe konteksty religijności i duchowości.

W ramach konferencji można będzie wybrać się na krótką wycieczkę z przewodnikiem po Szczecinie. Osoby zainteresowane będą miały również możliwość wzięcia udziału w wydarzeniu kulturalnym (filharmonia/opera) przed rozpoczęciem konferencji.

Komitet naukowy: 

prof. dr hab. Zdzisław Kroplewski – przewodniczący
prof. dr hab Halina Grzymała-Moszczyńska 
prof. dr hab. Jolanta Miluska
dr hab. Romuald Jaworski, prof. UKSW 
dr hab Dariusz Krok, prof. UO
dr hab. Beata Zarzycka, prof KUL
dr hab. Katarzyna Skrzypińska, prof. UG
dr Małgorzata Szcześniak
dr Celina Timoszyk-Tomczak

Komitet organizacyjny:

dr Roman Szałachowski – przewodniczący
mgr Magdalena Kerestey – sekretarz
mgr Agata Hiacynta Świątek – sekretarz
dr Joanna Pracka
dr Celina Timoszyk-Tomczak
dr Małgorzata Kulik
mgr Anna Sołtys

Termin nadsyłania abstraktów: 
Informacja o akceptacji abstraktów: 

 

Opłata konferencyjna

Rodzaj uczestnictwa Opłata obejmuje Opłata
czynne materiały konferencyjne, przerwy kawowe oraz obiadowe, uroczysta kolacja 500 zł
czynne – studenci i doktoranci materiały konferencyjne, przerwy kawowe oraz obiadowe, uroczysta kolacja 300 zł
bierne przerwy kawowe 100 zł